Hüseyin Çelik Blog Sayfasi

.Net, Java, Android, Progress 4gl Paylasimlarim

Eclipse External Tools Configurations

Merhaba, eclipse seçilen bir dosyayi açmak için bir menü yok yada ben bulamadim. Bunu external tools kullanarak eklemeniz gerekiyor.

Hemen nasil eklendigini anlatayim.

External Tools Configurations açiyoruz.

Location kismina c:\Windows\SysWOW64\explorer.exe sisteminize göre bu yol degisebilir.

Arguments kismina /select,${resource_loc} yaziyoruz.

Common sekmesinden External Tools isaretliyoruz. bu kadar.

Bir de benim eclipse içinde kullandigim bir diger araç olan yedekleme scriptinide eklemenizi öneririm.

Ayni sekilde yeni bir program olusturuyoruz.

exclude dosya içerigi

*.trace
*\bin\*
*\obj\*
*.suo
*.gpState
*\list\*
*\build\*
*\var\*
*\Output\*
*\TestResult\*
.o
.lo
.la
.al
.libs
.so
.so.[0-9]
.a
.pyc
.pyo
.rej
.~
.#
.swp
.DS_Store
.mdf
.ldf
.xrar
.rar
*\obj\*
*\.svn*
*svn*
*.xrar
*.rar
*.mdf
*.ldf

Backup kodu:

COLOR 1f
TITLE PROJE_YEDEKLENIYOR

SET EXC_DIR=%CD%
SET PROJ_DIR=%1
SET M=1

ECHO %PROJ_DIR%

IF NOT EXIST %PROJ_DIR%\YEDEK\ (
	MD %PROJ_DIR%\YEDEK
)

::ECHO %PROJ_DIR%YEDEK
CD %PROJ_DIR%\YEDEK\

rar a -r -x@"D:\Programlar\exclude.txt" -x*.rar -x*.exe -x*.pdb -ed -ep1 -agDD.MM.YYYY.HH.MM YEDEK_%date%.rar %PROJ_DIR%

CLS

SET FAIL="Projeler Yedeklendi " YEDEK_%date%.rar
FOR /F "tokens=1,2,3 delims=/ " %%I IN ('DATE /T') DO SET date1=%%I%%J%%K
FOR /F "tokens=1,2 delims=: " %%I IN ('TIME /T') DO SET time1=%%I:%%J
ECHO %date1% %time1%  %FAIL% >>backup.log& GOTO :EOF

ECHO. 

EXIT

:artir
SET /a M=%M%+1
GOTO silme

bu kodu backup.bat olarak bir dizine kaydediyoruz.

Location kismina dizin adi\backup.bat

Working Directory kismina ${project_loc}

Arguments kismina ${project_loc} yaziyoruz. Yine common sekmesinden External Tools isaretliyoruz.

Iki aracimiz hazir. Iyi çalismalar.

Loading